#Bjerremtb # MTB #bjerre #visitjuelsminde #hedenstederne #viihedenstederne

www.bjerremtbspor.dk - www.bjerremtbspor.dk

 
Mountainbike i Bjerge skov
Facebook-gruppe · 749 medlemmer
Bliv medlem af gruppen
Velkommen til MTB-sporet i Bjerge Skov (Bjerre ved Horsens). Denne gruppe er om banens tilstand, og forhold der vedrører sporet. (Ikke relevante indl...
 
Go to content
 
Mountainbike i Bjerge skov
Facebook-gruppe · 749 medlemmer
Bliv medlem af gruppen
Velkommen til MTB-sporet i Bjerge Skov (Bjerre ved Horsens). Denne gruppe er om banens tilstand, og forhold der vedrører sporet. (Ikke relevante indl...
 
 

Bjerge Skov (også omtalt som Bjerre Skov) er et skovområde 20 km fra Juelsminde.

Skoven byder på oplevelser for mountainbikere, trailløbere, vandrere, ornitologer, botanikere, kunstmalere mv.

Når du ankommer til Bjerge Skov ad Thyrasmindevej/Bjerre Skovvej, kører du på en mindre landevej, der svinger sig ind gennem skoven. Den oplevelse fortsætter inde i skoven, hvor skovveje, spor og stier snor sig i konstant variation mellem træerne i det bakkede terræn.

Den største P-plads finder du lige overfor grusvejen, der er indkørslen til Naturskolen; er den plads optaget, er der flere pladser på begge sider længere henne langs vejen.

Mtb-sporet starter ved den omtalte store P-plads og bevæger sig op gennem skoven. Der bliver stillet krav til konditionen, men heldigvis er det fuldt tilladt at trække op ad bakkerne.
En gruppe sporbyggere har særligt gennem de sidste år gjort en indsats for at bygge teknisk krævende faciliteter ind i sporet (sort og rød rute), der gør Bjergesporet til udfordrende oplevelse. Kan du ikke umiddelbart se, hvad de sorte sektioner byder på, så stop op og vurder forholdene. Den samlede rute er godt 10 km, så en kører i nogenlunde form kan godt tage en omgang (eller to) mere, hvor hop og drops nydes i fulde drag.
Er du ikke til de vanskelige tekniske udfordringer, kan du springe de sorte sløjfer over og holde dig til grundruten, den blå rute; her støder du ikke på forhindringer, cyklen ikke kan rulle hen over eller op ad. Den blå rute kan naturligvis også køres flere omgange, så man rigtig får suget oplevelsen af flot natur, godt flow og fysisk udfordring til sig.
Sporet er ensrettet og mærket godt op hele vejen rundt, med pile der angiver kørselsretningen. Kun to steder på hver 50-100 m helt i begyndelsen er der dobbeltrettet trafik.

Trailløbere kan vælge at følge mtb-ruten (det anbefales at løbe imod kørselsretningen for mtb'ere, så du lettere kan se dem), der giver gode udfordringer til konditionen og inviterer til en overskuelig rute gennem skoven. Ruten udfordrer dels konditionen med alle sine stigninger, dels teknikken med mange nedløb, der går hen over rødder og skiftende underlag.
Du kan også vælge at tage afstikkere ind ad det utal af sammenhængende småstier, der er i skoven. Her kan du få oplevelsen af krævende off-trail i lukkede tunneller, hvor træerne er vokset sammen ved siden af og oven over dig. En yderligere mulighed er at løbe på tværs af alle spor og stier og f.eks. lave din egen rute fra gravhøj til gravhøj.

Mountainbikere bruger fortrinsvist sporet nord for landevejen, men der er også spor syd for vejen, som især har interesse for løbere.

Både mountainbikere og løbere bør holde sig fra mtb-sporets sektioner med singletrails i våde perioder. Der er stadig fysiske udfordringer i grusvejene alene, eller – for løbernes vedkommende – ude på de mindre stier.
Tjek Facebookgruppen "Mountainbike i Bjerge Skov", hvor der jævnligt kommer opdateringer om sporets tilstand, og hvor evt. løb bliver annoncerede.

Området udmærker sig også ved, at der er en god stemning mellem skovens forskellige brugere. De lokale kender mere eller mindre alle hinanden på tværs af interesser, så forvent at der bliver taget hensyn til dig; men også at du tager hensyn til andre.

Der spinder sig et net af grusveje gennem skoven nord for landevejen, så hvis du er havnet et sted, du ikke ved hvor er, skal du bare søge nedad. Du vil havne på enten asfaltvejen eller grusvejen ind til skovløberboligen, der også fører ud til asfaltvejen.
Derfra skal du bare vælge et retning at gå i. Valgte du den forkerte retning, er skoven ikke større, end at det er overkommeligt at vende om og gå tilbage igen.

Tekst af Jesper Schjællerup


Bjerre MTB Spor
Torsdag den 31. marts 2016 afholdtes stiftende generalforsamling i den nystartede forening ”Bjerre MTB-spor”. Mødet blev holdt i Bjerre Byarkiv
 
De tilstedeværende var Robert Nordenhof fra MTB 7130+, Søren Mønster og Jesper Schællerup fra Horsens MTB, samt Jan Simris og Mikael Mogensen fra Bjerre Lokalråd.
 
Formålet med den nye forening er at samarbejde med Naturstyrelsen, Horsens og Hedensted kommuner, turistkontorer, interesseorganisationer, lodsejere, sportsklubber mm. om at etablere og vedligeholde stisystemer for MTB’ere, cyklister og vandrere i hele Bjerre Herred fra Horsens fjord til Vejle fjord. Dette til glæde og gavn for mobiliteten, og for at få flere motionister og sportsudøvere ud i den danske natur.
 
Specielt skal foreningen varetage opgaven med at udvikle MTB-sporet i Bjerre og Ustrup Skov, herunder varetage økonomifunktionen i forbindelse med arbejdet. Til udførelse af det praktiske arbejde etableres et sporbyggerlaug bestående hovedsaglig af frivillige fra de to MTB-klubber, BGI og Bjerre Lokalråd.
 
Der vil også blive forsøgt at åbne den gamle banesti fra Stenderup til Bråskov og videre mod Juelsminde. Dette vil bl.a. gavne skolesøgende børn fra Stenderup, der går i skole i Hornsyld.
 
Foreningen konstituerede sig med Robert Nordenhof som formand, Jan Simris som kasserer, Mikael Mogensen som sekretær, Jesper Schjællerup som revisor og Søren Mønster som menig bestyrelsesmedlem.

1 comment
Average Vote: 110.0/5
Kurt Jensen
2019-08-24 09:27:12
Hej forening

Vi er fotoklubben Filmrullen som holder til i Dommergården i Bjerre. Vi har planlagt en fotoaften (fra kl. 18-21) ved Elverdammen. Det er på tirsdag den 27. august. Vi starter med madpakken og fotograferer derefter hvad vi nu kan finde på.

Det vil være rigtig fint hvis vi også kan tage nogle "action-billeder" af nogle af jer MTB'ere der drøner rundt i området.
Jeg vil derfor gerne høre om der er nogen på sporet på tirsdag aften?

Du/I må gerne ringe til mig eller sende SMS. Nummeret er 22369989 eller 20862014.
Klubbens hjemmeside er www.filmrullen.net og på facebook:Fotoklubben Filmrullen Horsens.

Venlig hilsen

Kurt Jensen (formand)

 
Mountainbike i Bjerge skov
Facebook-gruppe · 749 medlemmer
Bliv medlem af gruppen
Velkommen til MTB-sporet i Bjerge Skov (Bjerre ved Horsens). Denne gruppe er om banens tilstand, og forhold der vedrører sporet. (Ikke relevante indl...
 
Back to content